Dokumenty

Ceremoniał szkolny

Program wychowawczo – profilaktyczny 2020

        Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach szczególnych

Uniwersalne zasady w sytuacjach zagrożenia

Zasady współpracy z Rodzicami

        Zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

 Zasady oceniania:

 klasy 1 – 3

edukacja wczesnoszkolna

religia kl. 1

religia kl. 2

               religia kl. 3

klasy 4 – 8

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

                informatyka 4

                informatyka 5

               informatyka 6

               informatyka 7 

               informatyka 8

języki obce

język polski

matematyka

              plastyka

przyroda

               religia kl. 4

               religia kl. 5           

               religia kl. 6

               religia kl. 7

               religia kl. 8

               technika

               wiedza o społeczeństwie

wychowanie fizyczne

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
https://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl

error: Prosimy nie kopiować.