Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych od 18 maja 2020 r. – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne

Przedstawiamy kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty na najbliższe tygodnie oraz regulacje prawne i szczegółowe wytyczne:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30b
Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30b
Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30c
Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30c
Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol
Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna
Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

 

Symetrie klasy 8a

W poniedziałek na lekcji matematyki pani Beata Rybińska pokazała nam prezentację dotyczącą osi symetrii i środka symetrii oraz stronę internetową, na której można stworzyć ciekawe grafiki symetryczne. Jako pracę domową musieliśmy narysować różne obrazki na tej stronie internetowej, aplikacji, która jest  łatwa w obsłudze i w którą się bardzo wkręciliśmy http://weavesik.com/ Zachęcamy wszystkich do tworzenia własnych dzieł i udostępniania ich na grupach z matematyki oraz zapraszamy do obejrzenia naszych prac w galerii na stronie szkoły.

Amelia Cis i Karina Suprun, klasa 8a

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.