„Założyć ogród to uwierzyć w jutro…”

Informujemy, że przygotowany przez nas projekt „Założyć ogród to uwierzyć w jutro…” szkolny ogród edukacyjny jako miejsce nauki, zabawy i wypoczynku, został zakwalifikowany do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Prosimy o głosowanie na niego w dniach od 1 do 21 czerwca 2021 roku.  Numer naszego projektu na karcie do głosowania to 309. Można głosować w mobilnych punktach głosowania, wyznaczonych miejscach w Radomiu oraz przez stronę internetową www.konsultacje.radom.pl

Zachęcamy do wsparcia projektu.

Wsparcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Przypominamy, że nasza szkoła jest pod opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Radomiu, ul. Toruńska 9. Celem pracy poradni jest wsparcie nauczycieli oraz zapewnienie specjalistycznej i zindywidualizowanej pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i opiekunom również w sytuacjach trudnych w czasie pandemii. Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzinom oraz nauczycielom w ciągu całego roku, a korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Stypendyści Mazowieckiego Programu Stypendialnego

Stypendyści MAZOWIECKIEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

W bieżącym roku szkolnym rozpoczęła się kolejna edycja Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Program ten umożliwia rozwój edukacyjny uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru Województwa Mazowieckiego. Celem szczegółowym projektu jest realizacja wsparcia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki. Stypendysta poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia może przeznaczyć otrzymane stypendium m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, literatury fachowej, opłacenie uczestnictwa w obozach, wycieczkach edukacyjnych czy kursach językowych.
Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły sięgnęli po mazowieckie stypendia. Jest to wspaniała nagroda za ciężką, systematyczną pracę i osiągnięte dzięki niej wysokie wyniki w nauce.
W bieżącym roku szkolnym aż siedmioro uczniów naszej szkoły zostało stypendystami wyżej wymienionego programu:
• Martyna Maniak kl. 8a
• Maria Wiktorzak kl. 7b
• Kamil Ostrowski kl. 8a
• Borys Borkowski kl. 7a
• Jakub Kępczyński kl. 7a
• Jakub Cichawa kl. 7b
• Piotr Borowiecki kl. 7c

Jesteśmy bardzo dumni i serdecznie gratulujemy!

Program stypendialny wspiera uczniów, którzy systematycznie i z zapałem pracują na wspaniałe wyniki w nauce. Wierzymy, iż w przyszłym roku Ty też możesz zostać stypendystą!!!

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów 

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.