Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

Monika Adamska, Matematyka dla dociekliwych, zajęcia dla klasy 8a, czwartek 7:10 – 7:55,
Monika Adamska, Matematyka dla ciekawskich, zajęcia dla klasy 7a, piątek 8:00 – 8:45,
Monika Adamska, Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, zajęcia dla klasy 8b piątek 7:10 – 7:55 (społeczne)
Katarzyna Albekier, Ćwiczymy piękne czytanie – wtorek 11:50 – 12:35
Katarzyna Albekier, Palcem po mapie – dla uczniów klasy 1a, środa 11:50 – 12:35
Magdalena Baranowska, Przygotowanie do egzaminu dla klasy 8b, czwartek 7:10 (co dwa tygodnie)
Magdalena Baranowska, Przygotowanie do egzaminu dla klasy 8a, piątek 7:10 (co dwa tygodnie)
Ewelina Białkowska, Konsultacje z matematyki dla uczniów klasy 5a,5b,6c,6d, wtorek 7:10 – 7:55
Grażyna Błaszczyk, Rękodzieło artystyczne, klasy 4-8, poniedziałek 14:30-16:00 (zajęcia społeczne)
Aleksandra Cieciora, Justyna Grobel, Monika Wiktorzak Koło teatralne Antydepresyjny Klub Komików
Prowadzący: Maria Dusińska, Koło biologiczne, środa, godzina 7:10 – 7:55
Marzena Głuch, Koło Młodych ekologów dla uczniów klasy 2a, wtorek 11:50 – 12:35 (co tydzień)
Martyna Gregorczyk, Zabawy rozwijające logiczne myślenie dla uczniów klasy 1c, piątek 11:50-12:35
Martyna Gregorczyk,  Warsztaty kulinarne, wtorek 16:30-18:30 (raz w miesiącu), piątek 14:30-16:30 (raz w miesiącu), zajęcia społeczne
Wioletta Molga, Zajęcia profilaktyczno – logopedyczne: Logozabawy w oddziałach przedszkolnych (raz w miesiącu)
Bernard Pająk, Radom wczoraj, dziś, jutro dla klasy 7b, środa 14:35-16:16 (co dwa tygodnie), zajęcia społeczne
Dariusz Reszke, Zajęcia pozalekcyjne SKS w ramach Unii  Związków Sportowych W-wy i Mazowsza: poniedziałek 11.50 3b, czwartek 11.50 3c
Anna Rola, Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy 5b, piątek 12:45-13:30 (co drugi tydzień)
Anna Rola, Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty dla uczniów klasy 8a, wtorek 7:10-7:55 (co drugi tydzień)
Michał Sadowski, Siatkarska Brać – piłka siatkowa – zajęcia dla uczennic klas 5, poniedziałek 14:25 – 15:55 (co tydzień).
Michał Sadowski, SKS – Piłka nożna – dla uczniów klasy 2b, wtorek 8:45 – 9:45 (co tydzień).
Michał Sadowski, SKS – Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów klasy 3a, środa 10:45 – 11:30, czwartek 10:45 – 11:30 (co tydzień)
Aneta Towarek, zajęcia propagujące czytelnictwo dla uczniów klasy 4a i 1b, wtorek 12:45-13:30
Magdalena Tracz, Szkolne Koło Wolontariatu, środy 11:30-11:50, warsztaty raz na dwa miesiące w poniedziałki 14.30 – 15:30, pozostałe spotkania w miarę potrzeb
Magdalena Tracz, Konsultacje językowe, poniedziałek 14:30 – 15:20 ( w ramach tych zajęć realizowany jest też projekt eTwinning)
Agnieszka Wierzbicka, Koło Chemiczne dla uczniów klas 8a i 8b, środa 07:15-08:00 (co tydzień), zajęcia społeczne
Agnieszka Wierzbicka, Konsultacje z chemii i fizyki dla uczniów klas siódmych i ósmych, wtorek 07:15-08:00 (co tydzień), zajęcia społeczne

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
https://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl
error: Prosimy nie kopiować.