Skład Samorządu Uczniowskiego  w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca:
Weronika Stańczyk – klasa 8b

Zastępca przewodniczącej:
Joanna Matejek – klasa 8a

Skarbnik:
Maria Wiktorzak – klasa 8b

Sekretarz:
Maja Zarębska – klasa 7b

Członkowie Zarządu SU:
Julia Cichawa – klasa 5c
Otylia Szczepańska – klasa 5c
Michał Skaliński – klasa 8b
Milan Kwiatkowski – klasa 8b

Rada Wolontariatu:
Maria Munik – klasa 8b
Maja Bekier – klasa 8b

Opiekun SU:
Elżbieta Pękacka
Nauczyciele wspomagający:
Magdalena Baranowska
Michał Tatarek
Aleksandra Cieciora

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Prawa dziecka i ucznia

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego:

Wrzesień
Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Październik
Opracowanie planu działań Samorządu Uczniowskiego
Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej:
• Przygotowanie akademii
• Wręczenie nauczycielom i innym pracownikom szkoły upominków wykonanych własnoręcznie przez uczniów.
Powołanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych zadań zaplanowanych przez SU

Listopad
Zapoznanie ze Statutem Szkoły – prawami i obowiązkami ucznia, Programem Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz dokumentami ważnymi z punktu życia szkoły, m.in. Konwencją Praw Dziecka,
Andrzejkowy Dzień Wróżb.

Grudzień
Dzień Mikołajkowy
Tydzień świąteczny w naszej szkole (przygotowanie ozdób świątecznych i dekorowanie korytarzy szkolnych)

Styczeń
Karnawałowe szaleństwo: organizacja zabawy karnawałowej

Luty
Zorganizowanie „Dnia Zakochanych” w szkole:
konkurs: najpiękniejszy walentynkowy wiersz,
walentynkowa poczta

Marzec
Dzień Kobiet – przygotowanie informacji o znanych i cenionych Polkach
Współorganizacja I Dnia Wiosny

Kwiecień
Przygotowanie obchodów Dnia Ziemi

Maj
Współorganizacja Festynu Rodzinnego

Czerwiec
Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego – pomoc w organizacji, dzień na sportowo

Cały rok:
Udział w szkolnych, rejonowych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych w ramach działań wolontariatu:
• Ogólnopolska akcja na rzecz dzieci niewidomych i niedowidzących
• Fundacja „Pomóż i Ty”
• Mój grosik ratuje czyjeś życie – udział w akcjach według zgłoszeń
• Akcja „Góra grosza”
Prowadzenie sond wśród uczniów na tematy związane z bieżącymi sprawami z życia szkoły.

Na bieżąco:
Praca nad uaktualnianiem gabloty SU
– Dzień Edukacji Narodowej
– Wszystkich Świętych
– Święto Niepodległości
– Andrzejki
– Mikołajki
– Boże Narodzenie
– Dzień Babci i Dziadka
– Walentynki
– Dzień Kobiet
– Światowy Dzień Ziemi
– Dzień Flagi RP
– Święto Konstytucji 3 Maja
– Dzień Matki
– Dzień Dziecka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
https://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl

error: Prosimy nie kopiować.