„BIBLIOTEKA – DOBRE MIEJSCE DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA”

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu służy uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Z jej zasobów korzystać mogą również rodzice. To miejsce wyjątkowo przyjazne dla każdego członka szkolnej społeczności. Czynna jest zgodnie z poniższym harmonogramem.

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek – 7.30 – 15.30
Wtorek – 8.00 – 14.00
Środa – 8.00 – 13.30
Czwartek – 8.00 – 15.30
Piątek – 8.00 – 13.30

27.02.2019 r.

W bibliotece szkolnej odbyły się eliminacje do IV Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowali się: Samanta Podlaska kl. 4a, Piotr Borowiecki kl. 5c, Alicja Faryna kl. 7b. Gratulujemy!!!

25 – 28.02.2019 r.

Pasowanie na czytelnika
Uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście pasowani na czytelników. Poznali podstawowe zasady korzystania z biblioteki, jak szanować książki i chętnie rozwiązywali baśniowe zagadki. Na zakończenie złożyli ślubowanie na czytelników.

13.02.2019 r.

Biblioteka naszej szkoły zrealizowała program rządowy „Książki naszych marzeń” . W ramach programu zakupiono do biblioteki 134 sztuk książek o wartości 2700 zł . Zrealizowano działania, które miały na celu popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów . Dzięki temu wzrosło zainteresowanie czytaniem i zwiększyła się liczba wypożyczeni.

W tym roku szkolnym zakończono realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach programu dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych biblioteka Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu otrzymała w roku 2018 środki finansowe na zakup książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 824 woluminy wartości 15 000 zł. Wydzielono specjalne miejsce dla księgozbioru i wprowadzono na stan wszystkie woluminy. Cenną wskazówką były wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej i zajęciach bibliotecznych. Przeprowadzono konsultacje z pracownikami Biblioteki Publicznej i Pedagogicznej w Radomiu. Biblioteka wyposażyła księgozbiór w nowości wydawnicze, a także w minimalnym stopniu lektury szkolne. Zakupiono książeczki z powiększoną czcionką i przewagą ilustracji dla dzieci słabiej widzących oraz książki prezentujące różne sytuacje życiowe dzieci (śmierć, rozwód rodziców, brak akceptacji) i sposobem radzenia sobie z nimi. Zaletą realizacji programu było również: realizacja działań promujących czytelnictwo. Do tej realizacji włączyło się cała społeczność szkolna. Zaplanowano różne działania. Wystosowano list do rodziców na temat zalet czytania książek. Umieszczono go na stronie internetowej szkoły jak i w gablocie na korytarzu szkolnym. Książki zaczęły cieszyć się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie odwiedzali naszą bibliotekę. Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów, którzy mogli wypożyczać również w wakacje i ferie zimowe. Na szkolnym holu rodzice mogli zapoznać się również z zaletami czytania książek. W czasie realizacji programu zorganizowano wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów. Dużą popularnością cieszyła się akcja czytelnicza, podczas której przerywano zajęcia lekcyjne i wspólnie czytano książki. W tą akcje włączyli się również rodzice z klas przedszkolnych. Uczniowie z klas starszych chętnie czytali książki w klasach młodszych. Uczniowie klas 7 wzięli udział w spotkaniu autorskim, które odbyło się w Filii Biblioteki Publicznej nr 1 w Radomiu. Spotkanie poprowadził radomski pisarz Adrian Szary. Uczniowie klasy 4 uczestniczyli w warsztatach literackich „Zagadka zaginionej Kamei”. Warsztaty przygotowane zostały na podstawie serii książek „Detektywi Tajemniczej 5”. Warsztaty poprowadziła Diana Ryściuk z wydawnictwa Nasza Księgarnia. W ramach popularyzacji czytelnictwa odbyło się spotkanie autorskie z absolwentką naszej szkoły Elizą Mikulską Uczestniczyły w nim klasy 1- 3. Podczas lekcji bibliotecznych odbyły się pogadanki na temat „Dlaczego warto czytać?”. W ramach realizacji NPRCZ poszczególne klasy realizowały projekty promujące książki i czytelnictwo.

Projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:

Klasa I – „Starsi czytają młodszym”
Klasa I-III – „Czytamy i znamy wiersze Jana Brzechwy
Klasa IV–V – „Książkowe wyzwania”
Klasa VI-VII – „Czytam recenzuję”
Klasa VIII – „Tajemnice bibliotecznych półek”
Klasa I-VIII – „Kultywowanie tradycji świąt obchodzonych w Polsce”

Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zaowocowała zwiększeniem się ilości wypożyczonych książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Uczniowie chętnie uczestniczyli w akcjach promujących czytelnictwo i wykazali się dużym zaangażowaniem w realizację klasowych projektów.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy dostrzegli sens podjętych działań i włączyli się w ich realizację. Mamy nadzieję, że udało nam się przekonać dzieci, że czytanie może rozwijać ich wyobraźnię i poszerzyć wiedzę na temat ludzi i świata. Czytanie może wpływać na to, że język jakim się posługują będzie bogatszy i piękniejszy, a przede wszystkim, że książka to świetny kompan chociażby na jesienne i zimowe długie wieczory.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowie mają możliwość korzystania z wolnego dostępu do półek oraz bogatego księgozbioru podręcznego. Biblioteka wzięła udział w rządowym programie „Książki naszych marzeń”, dzięki któremu poszerzyła swoje zasoby o nowości wydawnicze. Tytuły książek zostały wybrane przez uczniów w ramach ankiety „Książka, którą chciałbym przeczytać”. Do obsługi czytelników i ewidencji zbiorów wykorzystywany jest program „Mol Net +”.

W bibliotece szkolnej oprócz tradycyjnej pracy bibliotecznej, odbywają się różnorodne zajęcia promujące czytelnictwo oraz rozwijające zainteresowania uczniów. Wydarzenia cykliczne to: starsi czytają młodszym, ortografia na wesoło, świąteczne warsztaty artystyczne dla społeczności szkolnej, pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika oraz konkursy czytelniczo – plastyczne. Powstało też koło biblioteczne, którego uczestnicy angażują się w działania biblioteki.

Chińskie przysłowie mówi, że czytając nową książkę zyskujemy nowego przyjaciela, a czytając już znaną, spotykamy się ze starym przyjacielem. Zachęcamy wszystkich do czytania oraz zapoznania się z nowościami dostępnymi w bibliotece szkolnej!
Regulamin biblioteki znajdziesz tutaj – link do regulaminu.
Jeżeli chcesz sprawdzić, czy w bibliotece znajduje się książka, która cię interesuje kliknij tutaj, a zostaniesz przeniesiony do katalogu biblioteki.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
https://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl

error: Prosimy nie kopiować.