W roku szkolnym 2023/2024 Prezydium Rady Rodziców ma następujący skład:

Tomasz Szczesny – przewodniczący

Dominika Dębska-Cieślik – zastępca przewodniczącego

Nina Błasińska – sekretarz

       Kinga Maciejczyk– członek

Agnieszka Kozyra – członek

        Michał Derleta – członek

       

Kwota wpłat na Radę Rodziców jest dobrowolna i w dowolnej wysokości.

Wpłat można dokonywać podczas zebrań w szkole, w bibliotece lub przelewem na konto:

73 1240 3259 1111 0000 2989 3096

Ofiarowane pieniądze, mają być przeznaczone na polepszenie funkcjonowania szkoły, być do dyspozycji Rady Rodziców i wydatkowane zgodnie z Planem Finansowym zatwierdzonym przez Władze Rady Rodziców. Z tych środków zatem kupowane są pomoce naukowe, zabawki na świetlicę, przybory toaletowe dla uczniów, nagrody rzeczowe na zakończenie roku szkolnego, przeprowadzane bieżące drobne naprawy. Pieniądze wpłacane na Radę Rodziców bezpośrednio wpływają na polepszenie warunków uczenia się naszych dzieci.

Rada Rodziców wybrała ubezpieczyciela na rok szkolny 2023/2024. Poniżej prezentujemy warunki ubezpieczenia i sposób zapłaty.

Warunki ubezpieczenia

ubezpieczenie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
https://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl
error: Prosimy nie kopiować.