W roku szkolnym 2019/2020 Prezydium Rady Rodziców ma następujący skład:

Agnieszka Kozyra – przewodnicząca

Norbert Pawelec – zastępca przewodniczącej

Dominika Dębska-Cieślik – sekretarz

       Kinga Tąder – członek

Beata Szczesny – członek

       

Kwota wpłat na Radę Rodziców jest dobrowolna i w dowolnej wysokości.

Wpłat można dokonywać podczas zebrań w szkole, w bibliotece lub przelewem na konto:

73 1240 3259 1111 0000 2989 3096

Ofiarowane pieniądze, mają być przeznaczone na polepszenie funkcjonowania szkoły, być do dyspozycji Rady Rodziców i wydatkowane zgodnie z Planem Finansowym zatwierdzonym przez Władze Rady Rodziców. Z tych środków zatem kupowane są pomoce naukowe, zabawki na świetlicę, przybory toaletowe dla uczniów, nagrody rzeczowe na zakończenie roku szkolnego, przeprowadzane bieżące drobne naprawy. Pieniądze wpłacane na Radę Rodziców bezpośrednio wpływają na polepszenie warunków uczenia się naszych dzieci.

Rada Rodziców wybrała ubezpieczyciela na rok szkolny 2020/2021. Poniżej prezentujemy warianty za 48 zł lub za 60 zł. Wpłat należy dokonać u wychowawców klas do 16 września 2020 r.

ubezpiecznie_48zl

ubezpieczenie_60zl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
https://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl
Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.