Żeby nauczyć Piotrusia czytać, nie wystarczy znajomość liter. Trzeba jeszcze znać Piotrusia.

Prosimy o poparcie!

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o poparcie naszego projektu w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015 w Obszarze II: „Budowa parkingu i remont chodników na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu”. Liczy się każdy Państwa głos. Głosować mogą mieszkańcy Radomia, którzy ukończyli 16 lat. Głosowanie trwa od 19 maja do 10 września 2014 r. Ze względu na małą liczbę projektów w naszym obszarze (tylko 5) mamy duże szanse, potrzebne są tylko Państwa głosy. (więcej…)

Stypendia szkolne

Zasady przyznawania stypendium: (więcej…)

Rozpoczęcie roku szkolnego

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015: (więcej…)

Zgłoszenia do świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy znajduje się w zakładce „szkoła – świetlica”.

Listy klas 0 i 1

Wyprawka szkolna 2014

  • W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej (więcej…)