Dzień łamigłówek

W dniu 13 lutego Mini Samorząd Szkolny przygotował dla uczniów klas młodszych i oddziałów przedszkolnych Dzień łamigłówek. Uczniowie mogli na każdej przerwie rozwiązywać krzyżówki, rebusy i inne logiczne zagadki, doskonaląc logiczne myślenie, spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w przygotowanej zabawie. Dzień ten sprzyjał budowaniu pozytywnych relacji w grupach rówieśniczych oraz dał uczniom wiele radości. Foto>>

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami zapoznać się można na stronie www.saferinternetday.org.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych są zaplanowane aż do końca marca 2024.

6 lutego odbędzie się Gala DBI 2024 – dostępna zarówno stacjonarnie (Warszawa), jak i online. Zainteresowane osoby będą miały możliwość zapoznania się z planami na DBI 2024 oraz ciekawymi wystąpieniami eksperckimi i programem artystycznym.

Głównym partnerem DBI 2024 jest Fundacja Orange. Wydarzenie patronatem honorowym objąło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka. Partnerami akcji zostały firmy: SAMSUNGMetaGoogleLibrus oraz Cyfrowa Polska.

Nauczyciele i inni profesjonaliści zaangażowani w DBI będą mogli również poszerzyć swoją wiedzę w zakresie profilaktyki zagrożeń online i edukacji cyfrowej w ramach szeregu webinarów DBI.

Jak co roku organizatorzy DBI zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do zaangażowania poprzez organizację lokalnych inicjatyw DBI (ZOBACZ MAPĘ INICJATYW) (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, kampanii informacyjnych, konkursów) i zgłaszania ich do końca marca 2024 r. za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl.

W organizacji lokalnych inicjatyw pomocne będą konspekty lekcji i inne materiały edukacyjne opracowane przez FDDS i NASK (MATERIAŁY EDUKACYJNE DOSTĘPNE TUTAJ).

Zaangażowanie w DBI 2024 możliwe będzie też poprzez zaproszenie uczniów do udziału w lekcjach DBI prowadzonych online przez organizatorów i partnerów DBI od 6 lutego do końca marca 2024.

Lokalni organizatorzy DBI będą mogli wziąć udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI 2024. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów akcji.

Projekt OSE hero

Projekt OSE hero 

O projekcie 

Cyfrowy świat z jednej strony ułatwia nam naukę, pracę, kontakt z bliskimi, ale z drugiej może nieść za sobą pewne zagrożenia. Młodzi ludzie, uczniowie, którzy w sieci spędzają coraz więcej czasu, są grupą szczególnie na nie narażoną. Świadomość zagrożeń oraz znajomość sposobów zapobiegania im są kluczowe dla bezpieczeństwa najmłodszych. Ważną rolę w tym procesie pełnią nauczyciele, którzy przekazują wiedzę i pokazują konkretne narzędzia ochrony. 

Dlatego tworzymy OSEhero – grupę zaangażowanych nauczycieli, którzy we współpracy z ekspertami OSE będą przekazywać wiedzę o bezpieczeństwie w internecie uczniom, pedagogom oraz rodzicom. 

Jaki jest cel projektu? 

Celem projektu jest zbudowanie społeczności nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia będą przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców. 

Dzięki projektowi OSEhero zwiększy się świadomość dotycząca cyberzagrożeń w szkołach oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w internecie. 

Celem projektu jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim włączenie nauczycieli w aktywne działania w swoich szkołach. 

Uczestnicy projektu OSEhero będą mogli organizować inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa oraz aktywnie korzystać z materiałów edukacyjnych. 

Kto jest organizatorem projektu? 

Organizatorem i wykonawcą projektu OSEhero jest NASK-PIB. Projekt jest realizowany w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Do kogo skierowany jest projekt? 

Projekt adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej lub będących w procesie podłączania. Do projektu dołączyć może każdy nauczyciel, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczy, a także dyrektor, szkolny pedagog, psycholog lub bibliotekarz. 

https://osehero.pl/ 

Klasa 2A na warsztatach w muzeum

31 stycznia klasa 2a wybrała się do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na warsztaty z oprowadzaniem. Malowana porcelana – to temat warsztatów, podczas których można było tworzyć własne obrazy na talerzykach ceramicznych. Dzieci dobrze się bawiąc, mogły rozwijać nie tylko kreatywność, poczucie estetyki, ale także małą motorykę i cierpliwość. Następnie w zachodnim skrzydle muzeum znalazła się niezwykła ekspozycja –  Kolekcja rodziny Pinno.  Były to przedmioty artystyczne i użytkowe – obrazy, meble, lampy, porcelana, szkło, srebra, dokumenty, fotografie i inne – stanowiące fragmenty wyposażenia rodzinnego domu ocalałe po dwóch wojnach światowych i burzliwych losach, jakie rodzina przeżywała wraz z całym narodem.  Ten walor poznawczy stał się dla dzieci źródłem poznania przeszłości. 

Klasa 2A na koncercie

Radomska Orkiestra Kameralna 12 stycznia zaprosiła młodych melomanów z 2a na żywiołowy koncert: „Karnawał z ROK- iem 2024″. Ten jazzowy żywioł wprowadziła Krystyna Stańko, wybitna jazzowa wokalistka, która wraz ze swoim zespołem „Krystyna Stańko Quintet” „stowarzyszonym” tym razem z Radomską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Szymona Morusa, była bohaterką tego karnawałowego wieczoru. A trzeba dodać, że widownia bawiła się wyśmienicie, wyklaskując rytm do pięknych standardów jazzowych. Wokalistka zachwycała barwą głosu, a każdy z muzyków zespołu miał w prezentowanych utworach swoje partie solowe. Młodej widowni demonstrował swój instrument oraz jego brzmienie. Po muzycznej uczcie 2a udała się na słodką ucztę do pobliskiej kawiarenki. 

error: Prosimy nie kopiować.