Przekazujemy informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022. 

Zachęcamy do zapoznania się i rekrutowania dzieci do naszej placówki.

UCHWAŁA NR 461/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia

ZARZĄDZENIE Nr 2188/2021
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2021/2022

Załącznik
do Zarządzenia Nr 2188/2021
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zasady naboru do 1 klasy

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.