Narodowy spis powszechny 2011

Narodowy spis powszechny 2011

Policzmy się dla Polski!
Rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia będzie trwać największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby
mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą będzie samospis internetowy. Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej.
Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły w procesach demograficznospołecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego (2011 r.), a także tworzyć prognozy dotyczące rozwoju Polski w najbliższych latach.

Obowiązek, ale przede wszystkim szansa

Każda osoba mieszkająca w Polsce niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana do udziału w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni). Taki obowiązek wynika z zapisów dwóch ustaw – o statystyce publicznej oraz narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Warto również pamiętać o spisaniu współmieszkańców przebywających za granicą, jeśli nadal są zameldowani na stałe w naszym mieszkaniu. Nasz udział w spisie powinien jednak wynikać przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności. Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat. Dlatego tak bardzo liczy się każdy wypełniony formularz spisowy.

Najwygodniej przez Internet

Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie nie czekając na kontakt z rachmistrzem.
Aplikacja spisowa NSP 2021 zostanie udostępniona 1 kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail. Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe z dostępem do sieci internetowej.

Rachmistrz tylko w ostateczności

Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy mu odmówić udzielenia odpowiedzi. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samodzielnie przez Internet odpowiednio wcześniej w dogodnym dla nas terminie. Na terenie województwa mazowieckiego będzie pracować 2,5 tys. rachmistrzów spisowych. Dane odnośnie tożsamości rachmistrza będziemy mogli zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

 

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Przekazujemy informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022. 

Zachęcamy do zapoznania się i rekrutowania dzieci do naszej placówki.

UCHWAŁA NR 461/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia

ZARZĄDZENIE Nr 2188/2021
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2021/2022

Załącznik
do Zarządzenia Nr 2188/2021
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zasady naboru do 1 klasy

Pisanki

W sobotę 30 marca już po raz piąty znani Radomianie malowali pisanki w ramach akcji: Stwórz Pisankę Pomóż Dzieciom. W tym roku celem – jest zbiórka dla naszej Uczennicy Samanty. Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację akcji: Uczniom, którzy wykonali piękne pisanki, ozdoby wielkanocne, do dekoracji stołu podczas malowania pisanek w Klubie Środowisk Twórczych Łaźnia. Słowa uznania należą się Uczniom: Adamowi Cioskowi, Idze Żak, Asi Wasilewskiej z klasy 0b, Małgorzacie Michalczewskiej z klasy 3b, Samancie Podlaskiej z klasy 4a, Zuzannie Cichoń, Oliwii Jesionek, Oliwii Kaczor, Wiktorowi Rybińskiemu, Dawidowi Domagale z klasy 4c, Nikoli Oleksińskiej z klasy 5a, Emilii Płońskiej, Dawidowi Bińkowskiemu, Weronice Mital, Kacprowi Kacprzakowi z klasy 5c, Piotrowi Zychowi z klasy 6a, Oliwii Rybińskiej z klasy 7a. Na licytację przekazaliśmy pracę Julii Piwowarczyk z klasy 2b – piękne cekinowe króliki. Szczególne podziękowania kierujemy też do Rodziców, do Pań: Katarzyny Łukasik, Barbary Kaszuby, Agnieszki Czarnoty i Pana Sławomira Chojnackiego, którzy w sposób czynny zaangażowali się w organizację akcji.
13 kwietnia o godzinie 18 w sali koncertowej UM odbędzie się koncert Radomskiej Orkiestry Kameralnej pod tytułem: Słoń i mucha z cyklu: Poznaj swoją orkiestrę. W przerwie koncertu – tradycyjnie już zostanie przeprowadzona – licytacja i sprzedaż pisanek, z których dochód zostanie przekazany na konto Samanty Fatek. Bilety są nadal do nabycia. Serdecznie Zapraszamy!

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.