Regulamin konkursu “Selfie z Niepodległą”:

A. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu „Selfie z Niepodległą” (zwanego dalej “Konkursem”), jest Bernard Pająk – nauczyciel historii w PSP nr 23.
2. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie.
3. Celem Konkursu jest wykonanie selfie w miejscu kojarzonym z niepodległością lub w przebraniu, z atrybutem, z bohaterem. Pomysłowość jest mile widziana.

B. Miejsce i czas trwania Konkursu
1. Konkurs ogłoszony zostaje w dniu 25 października 2019 r. na stronie internetowej szkoły oraz podległych jej stronach społecznościowych.
2. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 7 listopada 2019 r. Po upływie tego okresu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i podległych jej stronach społecznościowych.

C. Warunki uczestnictwa, zasady i przebieg Konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą wszyscy uczniowie PSP 23 w Radomiu.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i przekazanie Organizatorowi selfie o tematyce niepodległościowej.
3. Zdjęcie na konkurs powinno być dostarczone w formie elektronicznej na adres: bernardpajak@psp23.radom.pl i w formie papierowej w formacie min. 20×30 cm (ew. większym) wydrukowane na papierze fotograficznym z dopiskiem „Selfie z Niepodległą” i dostarczone do nauczyciela historii – Bernarda Pająka. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne.
4. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie, z których Komisja Konkursowa wybierze najlepsze.
5. Składając zdjęcie uczestnik jednocześnie oznajmia, że posiada zgody ewentualnych osób obecnych na zdjęciu i na wykorzystanie ich wizerunków.
6. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania zdjęć konkursowych wszystkich uczestników w celach promocyjnych w środkach masowego przekazu i na stronach internetowych, lub w innej formie podając imię i nazwisko.
8. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach -rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
9. Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.

D. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

selfie_niepodlegla

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.