W Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Radomiu po raz kolejny realizowano program profilaktyczny „Nie pal przy mnie proszę”, będący pod patronatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ogólnopolski Program Nikotynowy adresowany był do uczniów klas młodszych oraz ich rodzin.
Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
W ramach programu przeprowadzono zajęcia w klasach drugich zgodnie ze scenariuszami, wykorzystując karty pracy zawarte w materiałach programowych. W czasie zajęć profilaktycznych towarzyszyła dzieciom główna bohaterka – wiewiórka Wiki. Kolorowano płaszczyzny obwiedzione konturem z wizerunkiem Wiki, czytano głośno wiersz pt. „Wierszyk o Wiki”, uczniowie układali rozsypankę obrazkową, rozwiązywali krzyżówkę „Zdrowie” oraz opowiadali historyjki obrazkowe. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej odbyły się pogadanki, na których uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat szkodliwości palenia tytoniu, pomysłami jak zapobiegać biernemu paleniu i w jaki sposób aktywnie i zdrowo spędzać czas wolny. Dodatkowo uczniowie wykonali albumy z ilustracjami promującymi zdrowy tryb życia rodziny oraz szkodliwość palenia tytoniu.
Cele zostały osiągnięte, dzieci poszerzyły i uporządkowały wiedzę dotyczącą odpowiedzialności za własne zdrowie pozyskały wskazówki jak unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji nabrały umiejętności radzenia sobie w przypadku gdy inni przy nich palą.

Justyna Grobel, Jolanta Markwat

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.