Tydzień dla Niepodległej w klasach 0 – 3 

Tydzień dla Niepodległej w klasach 0 – 3

Chcąc uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości nauczyciele i uczniowie klas młodszych w ciągu tygodnia poprzedzającego to wielkie wydarzenie z organizowali różnorodne zajęcia mające na celu przybliżenie uczniom historii Polski, ważnych dla niej postaci, pięknych pieśni patriotycznych, symboli narodowych, znaczenia słów ojczyzna i patriotyzm.
Efekty pracy zaprezentowane zostały na korytarzu szkolnym.
Koło “Palcem po mapie” poświęciło kilka spotkań tematyce historycznej pod hasłem “Śladami polskich patriotów”. Zapoznano dzieci z wkładem postaci istotnych dla odzyskania niepodległości takich jak Józef Piłsudski, Józef Wybicki, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski.
Mini Samorząd Szkolny przygotował i opublikował gazetkę związaną tematycznie ze Świętem Odzyskania Niepodległości. W gazetce znalazły się pisemne wypowiedzi uczniów na temat ojczyzny i patriotyzmu, komiks o Józefie Piłsudskim, krótka historia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zagadki i krzyżówki związane z Polską i jej symbolami.

5. 11. 2018 r.
– Praca z tekstami literackimi (wiersze, proza) o tematyce patriotycznej i związanej z odzyskaniem niepodległości.

– Wykonanie pracy plastycznej
Flaga Polski – wykonana z odrysowanych i wyciętych rączek dzieci.

6.11. 2018 r.
– Pieśni patriotyczne – słuchanie pieśni o tematyce patriotycznej, nauka wybranej pieśni.

– 100 słów związanych z patriotyzmem – uczniowie drugich i trzecich klasy piszą na serduszkach słowa związane z patriotyzmem.

7.11.2018 r.
– Wykonanie kotylionów w barwach narodowych.

8.11.2018 r.
„Nasza Niepodległa” – prezentacja multimedialna poświęcona historii odzyskania przez Polskę niepodległości.

9.11.2018 r.
Udział w uroczystym apelu – godz. 11.11 – śpiewanie 4 zwrotek hymnu.

Śniadanie daje moc

Dnia 8 listopada 2018 r. uczniowie klas 0 – 3 włączyli się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Śniadanie daje moc. W klasach przeprowadzono pogadanki na temat roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Dzieci dowiedziały się, że zjedzenie śniadania daje siłę i energię do nauki i zabawy.
Uczniowie przygotowali kolorowe kanapki, sałatki owocowo – warzywne i inne zdrowe przekąski. Akcja dała dzieciom nie tylko wspaniałą zabawę, ale także zwiększyła świadomość na temat zdrowego odżywiania. Foto>>

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 

W piątek 5 października uczniowie klas pierwszych zostali włączeni w poczet braci uczniowskiej. Świadkami tego wyjątkowego wydarzenia byli rodzice i ich bliscy, wychowawcy oraz dyrekcja.

 W trakcie uroczystości pierwszoklasiści wykazali się znajomością hymnu, symboli narodowych, obowiązków ucznia oraz zachowania się na przejściu dla pieszych. Potem  w ozdobnych biretach złożyli na Sztandar Szkoły uroczystą przysięgę. Aktu pasowania dzieci na uczniów dokonał Pan Dyrektor Tomasz Bernat. Aby upamiętnić to wydarzenie,  każdy pierwszak otrzymał dyplom oraz legitymację szkolną.

Po oficjalnej uroczystości dzieci z klas pierwszych udały się do sal, aby tam z rodzicami i wychowawcami dalej świętować dzień, w którym stali się pełnoprawnymi uczniami.

Naszym Pierwszoklasistom życzymy bardzo dobrych wyników w nauce, samych radosnych chwil i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.  Foto>>

Spotkanie z kombatantką p. Lucyną Adamkiewicz

W dniu 8 października uczniowie z klas 2 i 3 mieli zaszczyt spotkać się z p. Lucyną Adamkiewicz – kombatantką II wojny światowej. Dzieci z uwagą wysłuchały opowiadania p. Lucyny o jej przeżyciach z czasu Powstania Warszawskiego, dramatycznych wspomnień z pobytu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz życiu po zakończeniu wojny. W podziękowaniu wręczyli p. Lucynie kwiaty i przygotowane własnoręcznie laurki i upominki. Foto>>

Językowa Gra Miejska

Z okazji Europejskiego Dnia Języków w środę 26 września 2018 r. odbyła się Radomska Językowa Gra Miejska, w której uczestniczyła reprezentacja naszej szkoły – uczniowie klasy 8a i 8b wraz z współorganizatorkami- Panią Magdaleną Baranowska i Magdaleną Tracz. Uczniowie z 15 szkół z Radomia i okolic podczas gry miejskiej przenieśli się w podróż językowo- kulturową, podczas której próbowali rozwiązać zawiłą zagadkę pewnego zaginięcia. Celem zabawy było nie tylko promowanie nauki języków europejskich, ale także integracja uczniów z rożnych szkół z Radomia i okolic, podczas rozwiązywania wielu ciekawych zadań, w których niezbędne okazały się spostrzegawczość , kreatywność oraz sprawność fizyczna. Była to również okazja do lepszego poznania miasta Radomia oraz jego mieszkańców, którzy w nieprzypadkowy sposób stali się częścią zabawy i niezbędnym elementem rozwiązania całej zagadki.

foto>>

Magdalena Baranowska

Międzynarodowy Dzień Kropki

Międzynarodowy Dzień Kropki 15 września to wielkie święto kreatywności, pokonywania ograniczeń, umacniania wiary we własne siły. Co roku gromadzi miliony dzieci i nauczycieli wokół historii Vashti, bohaterki “Kropki” Petera Reynoldsa.
„Kropka” to napisana oszczędnym językiem i pięknie zilustrowana historia dziewczynki, która nie wierzy we własne możliwości. Ta opowieść poruszyła serca wielu dorosłych, którzy czytając ją swoim dzieciom, uczniom, rozmawiają o talentach drzemiących w każdym z nas. Książka odniosła niebywały sukces i została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, a nawet wydana alfabetem Braille’a! Stała się inspiracją do zorganizowania w roku 2008 Międzynarodowego Dnia Kropki (International Dot Day). Od kilku lat również w polskich szkołach w Dniu Kropki uczniowie rozmawiają o swoich talentach, mocnych stronach, dzielą się z innymi, a na pamiątkę pierwszej kropki Vashti powstają kolorowe kropkowe dzieła sztuki.
Z okazji tego wydarzenia ogłaszamy trzy konkursy na kropkowane dzieła sztuki.
Pierwszy konkurs pod hasłem: Dokończ opowiadanie rozpoczynające się od słów: Malarz namalował kropkę na płótnie i…Praca powinna być zamieszczona na kartce w formacie A4.
Adresatami konkursu są uczniowie klas 4 i 5, i chętni z innych klas.
Termin oddawania prac: 14 września 2018 /piątek/ do godziny 13.30
Prace prosimy przekazywać do pań: Iwony Wójcik lub Moniki Witkowskiej.
Drugi konkurs nosi tytuł: Zakropkowani. Adresatami: są wszyscy uczniowie, którzy zechcą wykonać i zaprezentować strój, z elementami kropek. W dniu 17 września /poniedziałek/ o godzinie 11.30 na korytarzu I piętra jury będzie czekało na uczestników konkursu i oceni oryginalność wykonania, sposób prezentacji kropkowego ubrania.
Trzeci konkurs jest konkursem międzyklasowym – pod hasłem: Skojarzenia. Adresowany jest do klas 6-8. Wszyscy uczniowie danej klasy tworzą skojarzenia ze słowem kropka np. kropka- to koło – koło to… Dany ciąg wyrazowy powinien zawierać maksymalnie do 10 słów.
Wychowawcy klas proszeni są o przekazanie prac do dnia 14 września do pań: Iwony Wójcik lub Moniki Witkowskiej.

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.