Projekt OSE hero 

O projekcie 

Cyfrowy świat z jednej strony ułatwia nam naukę, pracę, kontakt z bliskimi, ale z drugiej może nieść za sobą pewne zagrożenia. Młodzi ludzie, uczniowie, którzy w sieci spędzają coraz więcej czasu, są grupą szczególnie na nie narażoną. Świadomość zagrożeń oraz znajomość sposobów zapobiegania im są kluczowe dla bezpieczeństwa najmłodszych. Ważną rolę w tym procesie pełnią nauczyciele, którzy przekazują wiedzę i pokazują konkretne narzędzia ochrony. 

Dlatego tworzymy OSEhero – grupę zaangażowanych nauczycieli, którzy we współpracy z ekspertami OSE będą przekazywać wiedzę o bezpieczeństwie w internecie uczniom, pedagogom oraz rodzicom. 

Jaki jest cel projektu? 

Celem projektu jest zbudowanie społeczności nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia będą przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców. 

Dzięki projektowi OSEhero zwiększy się świadomość dotycząca cyberzagrożeń w szkołach oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w internecie. 

Celem projektu jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim włączenie nauczycieli w aktywne działania w swoich szkołach. 

Uczestnicy projektu OSEhero będą mogli organizować inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa oraz aktywnie korzystać z materiałów edukacyjnych. 

Kto jest organizatorem projektu? 

Organizatorem i wykonawcą projektu OSEhero jest NASK-PIB. Projekt jest realizowany w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Do kogo skierowany jest projekt? 

Projekt adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej lub będących w procesie podłączania. Do projektu dołączyć może każdy nauczyciel, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczy, a także dyrektor, szkolny pedagog, psycholog lub bibliotekarz. 

https://osehero.pl/ 

error: Prosimy nie kopiować.