Projekt „Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?” został zakończony.

W trakcie zajęć rozbudzano dziecięcą ciekawość, rozwijano kreatywność i samodzielność. Zaproponowane treści, filmy i doświadczenia wzbogaciły wiedzę podręcznikową uczniów, uczyły, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. W ten sposób rozwijano kompetencje potrzebne w dorosłym życiu m.in. planowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie wniosków i współpracowanie w grupie. Uczniowie klasy Ia stali się studentami Uniwersytetu Dzieci w Klasie i otrzymali specjalny indeks, który jest potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie.  Foto>>

error: Prosimy nie kopiować.