Laboratoria Przyszłości

Wszystkie zajęcia opisane poniżej realizowane są z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Listopad 2023

Konstrukcje przestrzenne z klocków magnetycznych

Uczniowie klasy 3c na zajęciach kreatywnych wykorzystali klocki magnetyczne do budowania przeróżnych figur przestrzennych. Zajęcia przeprowadzono 21 .09.23r. 

Zabawa z klockami LEGO na zajęciach kreatywnych

Zabawa z klockami LEGO na zajęciach kreatywnych klasy 3c. Zajęcia przeprowadzono 16.10.2023r.. 

Dzień Pluszowego Misia

Klasa 4 C wzięła udział w warsztatach z okazji Dnia Pluszowego Misia. Uczniowie samodzielnie wykonali własnego pluszowego misia. W pracy wykorzystali pistolet do kleju na gorąco.

Lekcja plastyki w klasie 5C 

Dnia 18 października w klasie 5c na lekcji plastyki wykorzystano klej na gorąco zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie wykonali prace na konkurs międzyszkolny: Nie dla czadu – czad zabija, gdzie prace realizowano w technice kolaż. 

Warsztaty kulinarne

We wtorek 14 listopada odbyły się kolejne zajęcia w ramach warsztatów kulinarnych. Uczniowie przygotowali od podstaw domową pizzę. Podczas wyrabiania ciasta rozwijali kompetencje matematyczne z wykorzystaniem wagi. Sprawnie przygotowali składniki potrzebne do dekoracji pizzy. Wykorzystali do tego sprzęt zakupiony w ramach Laboratoriów przyszłości: miseczki, talerze, sztućce.  

Czerwiec 2023

Pierwsze zajęcia z zastosowaniem drukarki 3D 

Na przełomie maja i czerwca uczniowie klas 7b, 6a i 6b wzięli udział w lekcji z wykorzystaniem drukarki 3D, którą szkoła zakupiła w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Uczniowie mieli okazję obejrzeć drukarkę firmy zortrax oraz poznać jej budowę i zasady działania. Na koniec lekcji uczniowie przeprowadzili samodzielnie pierwszy wydruk 3D. Lekcja wzbudziła duże zainteresowanie uczniów, którzy z uwagą słuchali o zastosowaniu wydruku 3D w różnych dziedzinach nauki. 

Robot Photon w klasach drugich

Robot Photon jest pierwszym na świecie interaktywnym robotem, który uczy logicznego myślenia, podstaw programowania i rozwija pamięć, jednocześnie bawiąc. 

Uczniowie klas drugich mieli możliwość wykorzystać wcześniej poznane elementy kodowania. Robot wykonywał zadane przez dzieci instrukcje – poruszał się do przodu, skręcał, zmieniał kolory i wydawał dźwięki.  

Zestaw konstrukcyjny Boffin I 750 na lekcji techniki

Na lekcji techniki uczniowie klasy szóstej tworzyli różne projekty z wykorzystaniem zestawu elektronicznego Boffin I 750. Zestaw konstrukcyjny składa się z 80 elementów, z których można skonstruować rozmaite projekty zarówno autorskie, jak i ze schematów dołączonych do zestawu. Podstawą wszystkich projektów jest siatka, na której zatrzaskuje się poszczególne elementy. Po złożeniu można sprawdzić, czy wszystko działa. Z elementami, które są dołączone do zestawu, można wymyślać setki innych, własnych pomysłów, których nie ma w instrukcji. Można tworzyć własne koncepcje z gotowymi projektami z zestawu Boffin. 

Szóstoklasiści pracowali i tworzyli różne schematy: i te z instrukcji, i te własne autorskie z wielkim zaangażowaniem. Sporządzanie projektów spowodowało bardzo dużo pozytywnych emocji. Zajęcia były innowacyjne i ekspresywne. 

Lekcja języka polskiego w klasie 4c

Dnia 12 czerwca 2023 roku klasa 4c na lekcji języka polskiego wykorzystała pomoce z projektu Laboratoria przyszłości. Tematem lekcji była rola wyobraźni w kształtowaniu wrażliwości i kreatywności młodego człowieka. Po zdefiniowaniu pojęć wyobraźnia i kreatywność dzieci rozpoczęły ćwiczenia z klockami LEGO. Uczyły się podziału zadań, współpracy i negocjacji. Lekcja upłynęła w radosnej atmosferze i pozwoliła wykazać się uczniom siłą wyobraźni oraz umiejętnością odczytywania instrukcji. 

Stacja lutownicza na lekcji techniki 

W czerwcu uczniowie klasy V, w ramach Laboratoriów przyszłości zapoznali się ze stacją lutowniczą HOT AIR z grotem 2w1.  

Po omówieniu zasad BHP związanych z użyciem tego narzędzia uczniowie przystąpili do lutowania elementów do obwodów elektrycznych, które później wykorzystali, budując proste obwody elektryczne. Posługiwanie się lutownicą okazało się łatwe i wzbudziło duże zainteresowanie. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. 

Dzień dziecka w świetlicy

Z okazji Dnia Dziecka dzieci uczęszczające do świetlicy wykonały kartki okolicznościowe, którymi wzajemnie się obdarowały. Do pracy wykorzystały pistolet do kleju na gorąco zakupiony w ramach Laboratoriów Przyszłości. 

Maj 2023

Lekcja w klasie 7b

Uczniowie klasy 7b w dniu 30 maja brali udział w lekcjach dotyczących budowy materii zatytułowanych: W magicznym świecie atomów i cząsteczek. Lekcje odbywały się w ramach innowacji pedagogicznej dotyczącej korelacji międzyprzedmiotowej. W czasie zajęć wykorzystano okulary wirtualnej rzeczywistości ClassVR, które pozwoliły zobaczyć atom od środka. Co odważniejsi mogli wirtualnie przenieść się w głębiny oceaniczne i popływać z rybkami, a także spotkać rekina. 

Lekcja języka angielskiego

Uczniowie klasy 8c w ramach powtórzenia przed egzaminem wykorzystali dziś klocki to kodowania zdań w języku angielskim. Dzięki nim mogli powtórzyć zasady tworzenia zdań dla poszczególnych czasów. Nauka przez zabawę- nawet 8 klasa lubi układać klocki.

 

 

Wspólna lekcja w klasie 7b i 8c

W piątek (26 maja) uczniowie klas 7b i 8c spotkali się na wspólnej lekcji dotyczącej tlenków metali  i tlenków niemetali oraz obliczeń zawartości procentowej pierwiastków w związkach. Pracowali oni  w grupach rozwiązując proste zadania rachunkowe wymagające wykorzystania wiedzy zdobytej na lekcjach chemii, matematyki i fizyki. Badali także zawartość procentową powietrza. W trakcie zajęć wykorzystano klocki magnetyczne Magformers oraz moduł Powietrze zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. 

Zajęcia rewalidacyjne

W poniedziałek 22 maja przeprowadzono zajęcia rewalidacyjne z uczniem klasy 5, z wykorzystaniem klocków Lego, zakupionych w ramach Laboratoriów Przyszłości. Podczas układania klocków usprawniano u chłopca koordynację wzrokowo – ruchową, ćwiczono koncentrację uwagi oraz umiejętność korzystania z instrukcji. Wyobraźnia i kreatywność ucznia pozwoliły stworzyć wiele ciekawych konstrukcji. 

Lekcja języka niemieckiego

Na języku niemieckim uczniowie klas ósmych przygotowali wywiady, w których zaprezentowali zdobytą w ciągu dwóch lat wiedzę. Dzięki urządzeniom zakupionym w ramach Laboratoriów Przyszłości wywiady te zostały nagrane i zaprezentowane w czasie lekcji.  

Kwiecień 2023

Lekcja matematyki w klasie 4b

​Dnia 25 kwietnia 2023r. przeprowadzono lekcję matematyki, w klasie 4b, z wykorzystaniem klocków Magformers, zakupionych w ramach Laboratoriów Przyszłości.  Każdy uczeń otrzymał przykład ze skracania lub rozszerzania ułamków zwykłych. Jeśli udało się dobrze wykonać działanie, uczeń mógł zabrać jeden klocek magnetyczny i dołożyć do wspólnej budowli. Dzięki temu zadaniu, cała klasa ćwiczyła nie tylko działania matematyczne, ale również pracę zespołową by powstała wspólna budowla.

Marzec 2023

Zajęcia w świetlicy

31 marca 2023 w trakcie zajęć w świetlicy szkolnej uczniowie wykonali dekoracje wielkanocne używając długopisu 3D i kolorowego filamentu. Uczniowie precyzyjnie
i z zaangażowaniem wykonali piękne prace, które wprowadziły nas w świąteczne nastroje. 

Lekcja w klasie 1a

Dnia 30 marca br. w klasie 1a odbyła się lekcja: Budujemy domy, mosty i wiadukty w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. Były to zabawy klockami MAGFORMERS: budowanie, łącznie, zginanie, podciąganie, zawijanie i przekształcanie. Zdjęcia zostały wykonane aparatem zakupionym dla potrzeb tego projektu. 

Arduino – Labolatoria Przyszłości

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie klasy 6b zapoznali się z możliwościami Arduino otrzymanego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości Narzędzie TME-EDU-ARD-2 to wysoce intuicyjny i wygodny zestaw bazujący na Arduino Uno został opracowany dla użytkowników niezależnie od ich wieku oraz doświadczenia. 

Zabawa i nauka z Photonem

Przedszkolaki uczestniczyły w lekcji programowania z robotem Photon zakupionym w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.  Photon to interaktywny robot edukacyjny, który poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadza dzieci w świat nowych technologii. Ponadto wspiera rozwój podstawowych umiejętności naszych czasów.   Dzieci najlepiej przyswajają wiedzę wtedy, gdy zupełnie nie wiedzą o tym, że się uczą. Zajęcia z robotem Photon pomagają rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową i manualną maluchów. Tym samym polepszają ich orientację przestrzenną, uczą planowania, przewidywania oraz rozumienia logiki zdarzeń. 

Zajęcia języka angielskiego

Podczas zajęć z języka angielskiego (zindywidualizowana ścieżka kształcenia) z uczniem klasy 1c, wykorzystane zostały zestawy klocków Lego Spike. Uczeń nazywał kolory, kształty i nazywał elementy, które znajdowały się w zestawie oraz wybudowane przez siebie rzeczy. 

Lekcja w klasie 3c

Dnia 31 marca w klasie 3c przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem klocków Magformers. Uczniowie za pomocą magnesów łączyli płaskie elementy w przestrzenne bryły. Klocki sprawiły dzieciom wielką frajdę, powstało kilka innowacyjnych konstrukcji. 

Luty 2023

Lekcja matematyki w klasie 6c

Ósmego lutego podczas lekcji matematyki uczniowie klasy 6c budowali z klocków magnetycznych Magformers figury płaski i za pomocą włóczki zaznaczali ich osie symetrii. Ponadto układali różne siatki i sprawdzali czy da się z nich zbudować sześcian.  Dzięki temu rozwijali swoją wyobraźnię przestrzenną i utrwalali poznane wiadomości.  

Styczeń 2023

Warsztaty plastyczne

W dniu 20.01.2023 r. odbyły się warsztaty plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wykonywanie upominków z tektury, kartonów bloku technicznego, wstążek, koralików: świeczników, laurek, kwiatów. Używanie pistoletu do kleju na gorąco – zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniem. Wysłuchanie audiobooka „Babcia też człowiek” I. Landau. Rozmowa na temat wysłuchanego utworu, na temat roli dziadków w naszym życiu, w społeczeństwie. L.P. 

Lekcja informatyki

W styczniu 2023 roku uczniowie klasy 5 na lekcji informatyki, mając do dyspozycji aparat cyfrowy nauczyli się jego obsługi, tworzyli zdjęcia z uszanowaniem własnej prywatności  oraz dowiedzieli się w jaki sposób przenosi się zdjęcia z urządzenia na komputer w celu wykorzystania ich w dalszych pracach. 

 

 

 

 

 

Lekcja w klasie 5c

Podczas lekcji wychowawczej w klasie 5c uczniowie korzystali z klocków konstrukcyjnych magnetycznych magformers i aparatu fotograficznego. W atrakcyjny sposób rozwijali swoje zdolności manualne, kreatywność, koncentrację uwagi i współpracę w grupie. Z klocków tworzyli modele robotów, które w przyszłości mogłyby być wykorzystane w gospodarstwie domowym. 

Lekcja w klasie 2a

23 stycznia uczniowie klasy 2a tworzyli konstrukcje z użyciem klocków  LEGO Education SPIKE zakupionych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Te nowoczesne klocki bardzo uatrakcyjniły  zajęcia i pozwoliły  uczniom rozwijać swoje zainteresowania oraz sprawiły wiele radości. 

Grudzień 2022

Warsztaty Świąteczne w świetlicy

09.12.2022r. odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe – tworzenie ozdób świątecznych, choinek, aniołów z dostępnych środków plastycznych.

IV Młodzieżowy Przegląd Teatralny

Dnia 21 grudnia 2022 roku uczniowie klasy 8b wzięli udział w IV Młodzieżowym Przeglądzie Teatralnym. Dzięki spektaklowi Na pozór ja… zajęli zaszczytne pierwsze miejsce. Momenty te uchwycone zostały dzięki aparatowi fotograficznemu pozyskanemu z programu Laboratoria Przyszłości. 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Warsztaty Świąteczne w bibliotece szkolnej

W bibliotece szkolnej przeprowadzono Warsztaty Świąteczne . W ramach akcji „Kartka dla chorych dzieci” uczniowie klas 8 wykonali kartki, które wysłano na adres Fundacji Cancer Fighters. Wykorzystano pistolet na gorąco.  

Listopad 2022

Akademia

Dnia 10 listopada w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, w trakcie której uczniowie mogli zrozumieć, dlaczego 11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najistotniejszych dat – ponad sto lat temu 11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów nasz kraj ponownie pojawił się na mapie Europy. Uczestnicząc w akademii oddaliśmy szacunek wszystkim Polakom pamiętając o tych, którzy nie szczędzili Ojczyźnie tego, co najcenniejsze – własnego życia. Podczas akademii został wykorzystany sprzęt Laboratoriów Przyszłości: mikrofony, aparat fotograficzny. 

Lekcja w klasie 1b

25 listopada  w klasie 1b przeprowadzone zostały zajęcia rozwijające kreatywność z wykorzystaniem materiałów włókienniczych otrzymanych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie obejrzeli film instruktażowy i według swojego pomysłu wykonali czapeczki z włóczki, które zostaną wykorzystane jako ozdoby choinkowe w klasie. Dzieci odmierzały równe długości włóczki, łączyły kolory, cięły i zaplatały włókna.   

Lekcja matematyki w klasie 3b

22 listopada w klasie 3b została przeprowadzona lekcja matematyki z wykorzystaniem klocków magnetycznych Magformers. Uczniowie układali z nich formy płaskie z zachowaniem symetrii jedno lub dwuosiowej. Budowali przestrzenne konstrukcje rozwijając wyobraźnię przestrzenną i kreatywność. 

Jak rozwijać wyobraźnię?

17 listopada odbyła się lekcja w zerówce mająca na celu rozwijanie wyobraźni przestrzennej, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz umiejętności współpracy w grupie.

Jak skutecznie współpracować? klasa 6c

Jak skutecznie współpracować? Jak się dogadać tworząc wspólny projekt? Jak osiągnąć cel? W klasie 6c uczniowie uczyli się zasad współpracy przy tworzeniu budowli z klocków magnetycznych Magformers.  

Czy osiągnęli cel? Zobaczyć to można na zdjęciach. 

Październik 2022

Gra Scottie Go! Programowanie

Uczniowie klasy 3c na lekcji informatyki rozwiązują zadania o rosnącym stopniu trudności, korzystając z wizualnego języka programowania. Gracze za pomocą tekturowych kolorowych klocków programują ruchy głównego bohatera kosmity, piszą program. 
Po napisaniu programu należy wykonać jego zdjęcie lub nagrać wideo. W trybie nagrywania aplikacja rozpoznaje klocki w czasie rzeczywistym. Jeśli skanowanie się powiodło, gracz naciska przycisk PLAY, uruchamiając program. 
Podczas zajęć obserwuje się entuzjazm graczy, zarówno w czasie opracowywania rozwiązań, jak i w momencie osiągania przez nich celu.

Makiety

W październiku na lekcji techniki uczniowie klas piątych i szóstych tworzyli makiety konkursowe „Kampania, kolejowe ABC II” wykorzystali pistolet na gorąco i długopis 3D. 

Akademia

13 października 2022 roku odbyła się w szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas spotkania uczniowie wykorzystali aparaty cyfrowe, aby zrobić fotorelację z tego wydarzenia.

Plastyka w klasie 5c

Dnia 4 października 2022 roku na lekcji plastyki w klasie 5c, uczniowie pracując przy wykonaniu makiet konkursowych: „Kampania, Kolejowe ABC II” wykorzystali bezprzewodowy pistolet na gorąco.  

Rewalidacja klasa 4

Dnia 11 października 2022r. na zajęciach rewalidacyjnych wykorzystano klocki magnetyczne Magformers 144 elementy. Uczniowie klasy 4a oraz 4c tworzyli z nich różnorodne i wielopoziomowe konstrukcje przestrzenne: pojazdy, budynki.  W oparciu o klocki magnetyczne ćwiczyli wyobraźnię i doskonalili koordynację wzrokowo-ruchową.

Rewalidacja klasa 2

Na zajęciach rewalidacyjnych (z uczniem kl.2) wykorzystano zestaw klocków magnetycznych  Magformers. Uczeń budował z nich konstrukcje przestrzenne. Korzystał z dołączonych do zestawu instrukcji, a także tworzył trójwymiarowe budowle używając własnej wyobraźni. Zabawa zestawem wyzwala kreatywność dziecka, pobudza twórcze myślenie, a także kształtuje i rozwija wyobraźnię dziecka. 

Wrzesień 2022

LEKCJE INFORMATYKI W KLASIE 6B 

Uczniowie 6b na lekcjach dodatkowych z informatyki i techniki realizują podstawę programową w obszarze kodowania, programowania i robotyki wykorzystując  innowacyjną pomoc dydaktyczną BeCREO.

BeCREO to modułowy zestaw do nauki podstaw programowania, elektroniki, mechatroniki i elementów robotyki składający się z rozbudowanej aplikacji w formule kursu i modułów elektronicznych, których działanie można zaprogramować. Aplikacja pozwala na tworzenie programów z wykorzystaniem bloczków oraz tekstowo w trzech trybach pracy: trybie kursu, wyzwań (projekty edukacyjne) i pracy dowolnej.

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z zestawami i aplikacją a następnie próbowali swoich sił w trybie kursu. Nauka w BeCREO stanowi dla uczniów wielkie wyzwanie wprowadzając je jednocześnie w przyjazny sposób do świata programowania.

Dzień chłopaka

31 września z okazji obchodów  Dnia Chłopaka uczniowie świętowali wspólnie przy pizzy zamówionej przez rodziców. Podczas spotkania wykorzystano komplet łyżeczek z zestawu sztućców.

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Dnia 27 września 2022 roku w szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W celu udokumentowania wydarzenia wykonano zdjęcia przy użyciu aparatu fotograficznego Canon PowerShot G7 X Mark II. Zdjęcia zamieszczono na fanpejdżu szkoły na portalu Facebook.

Lekcja biologii

Uczniowie klas piątych na lekcjach biologii, w ramach tematu „Obserwacje mikroskopowe”, poznawali budowę mikroskopu, prowadzili obserwacje mikroskopowe preparatów gotowych oraz wykonanych przez siebie, a także obliczali powiększenie mikroskopu i wykonywali rysunki oglądanych preparatów. Uczniowie klas szóstych prowadzili obserwacje mikroskopowe tkanek zwierzęcych, obliczali powiększenie mikroskopu i wykonywali rysunki oglądanych preparatów. Na zajęciach koła biologicznego mikroskopy zostały wykorzystane do prowadzenia obserwacji tkanek roślinnych oraz doskonalenia techniki posługiwania się mikroskopami. 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego,  26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60 tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191, https://psp23.radom.pl   mail: sekretariat@psp23.radom.pl
error: Prosimy nie kopiować.