Podajemy harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Od 19.04.2017 do 05.05.2017 – rejestracja kandydatów (po uzupełnieniu i wydrukowaniu formularza internetowego na stronie www.oswiatawradomiu.pl, należy złożyć go w szkole).

Od 10.05.2017 do 15.05 2017 – publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzania woli (należy złożyć podpis w szkole w celu potwierdzenia woli uczęszczania)

16.05.2017 – publikacja list przyjętych do placówki

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.