Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego przy współudziale m.in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie powstał Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

Adresatami tej wyjątkowo ważnej publikacji są rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz opiekunowie wychowujący dzieci niepełnosprawne. jej celem jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej.

Zapraszamy do korzystania z tego wydawnictwa.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
http://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.