W naszej szkole działają dwa samorządy. W klasach 0 – 3 jest to Mini Samorząd Szkolny, a w klasach 4 – 6 Samorząd Uczniowski. Szczegóły znajdziecie na ich stronach.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
https://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl
error: Prosimy nie kopiować.