Konkurs fotograficzny – Przyroda zimą – prace nagrodzone

Konkurs fotograficzny – Przyroda zimą

Kino w klasie 1b

Zabawy na świetlicy – teatrzyk kukiełkowy

Prace plastyczne uczniów – świetlica szkolna

Obserwacje zimowe – klasa 3a

Zabawa karnawałowa w oddziale przedszkolnym 0b

Zabawa karnawałowa w klasie 3a

Klasowa zabawa karnawałowa w klasie 1b

Dzień przyjaciela w świetlicy szkolnej

Stypendyści Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych

Zabawy zimowe

Lepimy bałwana

Logo zabawy

Logo zabawy

Logo zabawy

Mikołajki w oddziałach przedszkolnych

Międzynarodowy Dzień Głuchych

W deszczowym rytmie – logozabawy

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Z logopedią na ty…

Akcja Sprzątanie Świata

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
https://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl
Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.