Skład Samorządu Uczniowskiego  w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca:

        Martyna Maniak – klasa 6a

Zastępca przewodniczącej:

        Gabriela Cholewińska – klasa 8b

Skarbnik:

        Maciej Borowiecki – klasa 7b

Sekretarz:

         Maja Pluta – klasa 6b

         Natalia Łukasik – klasa 7b

         Magdalena Nowak – klasa 7b

Członkowie Zarządu SU:

         Kacper Boćkowski – klasa 6b

         Oliwier Chojnacki – klasa 7b

Rada Wolontariatu:

         Jakub Cielecki – klasa 7b

         Szymon Ciesak – klasa 7b

         Natalia Wojcieszak – klasa 4c

         Cyprian Tuzimek – klasa 7a

Opiekun SU: Elżbieta Pękacka

Nauczyciele wspomagający: Magdalena Baranowska, Michał Tatarek

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 2018/2019

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego:

Wrzesień
Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Październik
Opracowanie planu działań Samorządu Uczniowskiego
Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej:
• Przygotowanie akademii
• Wręczenie nauczycielom i innym pracownikom szkoły upominków wykonanych własnoręcznie przez uczniów.
Powołanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych zadań zaplanowanych przez S. U.

Listopad
Zapoznanie ze Statutem Szkoły – prawami i obowiązkami ucznia, Programem Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz dokumentami ważnymi z punktu życia szkoły, m.in. Konwencją Praw Dziecka,
Andrzejkowy Dzień Wróżb.

Grudzień
Dzień Mikołajkowy
Tydzień świąteczny w naszej szkole (przygotowanie ozdób świątecznych i dekorowanie korytarzy szkolnych)

Styczeń
Karnawałowe szaleństwo: organizacja zabawy karnawałowej

Luty
Zorganizowanie „Dnia Zakochanych” w szkole:
konkurs: najpiękniejszy walentynkowy wiersz,
walentynkowa poczta

Marzec
Dzień Kobiet – przygotowanie informacji o znanych i cenionych Polkach
Współorganizacja I Dnia Wiosny

Kwiecień
Przygotowanie obchodów Dnia Ziemi

Maj
Współorganizacja Festynu Rodzinnego

Czerwiec
Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego – pomoc w organizacji, dzień na sportowo

Cały rok:
Udział w szkolnych, rejonowych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych w ramach działań wolontariatu:
• Ogólnopolska akcja na rzecz dzieci niewidomych i niedowidzących
• Fundacja „Pomóż i Ty”
• Mój grosik ratuje czyjeś życie – udział w akcjach według zgłoszeń
• Akcja „Góra grosza”
Prowadzenie sond wśród uczniów na tematy związane z bieżącymi sprawami z życia szkoły.

Na bieżąco:
Praca nad uaktualnianiem gabloty SU
– Dzień Edukacji Narodowej
– Wszystkich Świętych
– Święto Niepodległości
– Andrzejki
– Mikołajki
– Boże Narodzenie
– Dzień Babci i Dziadka
– Walentynki
– Dzień Kobiet
– Światowy Dzień Ziemi
– Dzień Flagi RP
– Święto Konstytucji 3 Maja
– Dzień Matki
– Dzień Dziecka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
http://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.