W ramach popularyzowania czytelnictwa klasy 7 pod opieką nauczycieli bibliotekarzy wzięły udział w spotkaniu autorskim z pisarzem radomskim Adrianem Szarym w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali pisarza. Adrian Szary przedstawił młodzieży tematykę swoich utworów. Uczniowie zadawali pytania dotyczące drogi literackiej gościa, tego co trzeba robić, żeby napisać wiersz i stać się sławnym pisarzem, skąd czerpać tematy, jak długo pisze się wiersz lub książkę itp. Na koniec uczniowie zdobyli autograf pisarza.

foto>>

Małgorzata Janiszewska

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.