W roku szkolnym 2017/2018 Prezydium Rady Rodziców ma następujący skład:

Anna Grochowalska – przewodnicząca

Agnieszka Kozyra – zastępca przewodniczącej

Norbert Pawelec – sekretarz

Edyta Wietrzyńska – członek

Agnieszka Pomorska-Czarnota – członek

 

Kwoty wpłat na Radę Rodziców odpowiednio wynoszą:

1 dziecko – min. 30,00 zł (jednorazowo lub w ratach)

2 dzieci – po 20,00 zł na każde dziecko

3 dzieci – po 15,00 zł na każde dziecko

kolejne dzieci – zwolnione z opłat

Wpłat można dokonywać podczas zebrań w szkole lub przelewem na konto:

73 1240 3259 1111 0000 2989 3096

Ofiarowane pieniądze, mają być przeznaczone na polepszenie funkcjonowania szkoły, być do dyspozycji Rady Rodziców i wydatkowane zgodnie z Planem Finansowym zatwierdzonym przez Władze Rady Rodziców. Z tych środków zatem kupowane są pomoce naukowe, zabawki na świetlicę, przybory toaletowe dla uczniów, nagrody rzeczowe na zakończenie roku szkolnego, przeprowadzane bieżące drobne naprawy. Pieniądze wpłacane na Radę Rodziców bezpośrednio wpływają na polepszenie warunków uczenia się naszych dzieci.

Rodzice wpłacając na nasze konto pieniądze przyczynili się do:

  • zorganizowania imprez na terenie szkoły – Dzień otwarty oddziałów przedszkolnych, Pasowanie uczniów, Festyn warsztatów kulinarnych, Konkursu Kolęd i Pastorałek, itp. – wsparcie wyniosło 3140 zł;
  • zakupu nagród książkowych dla uczniów za prawie 1000 zł;
  • ufundowanie medali i dyplomów za niemalże 500 zł

Zamieszczamy poniżej wykresy pokazujące efektywność wpłat na konto Rady Rodziców (dla poszczególnych poziomów pokazujemy ile procent Rodziców zapłaciło), podzielone na poziomy nauczania. Na dzień 30 kwietnia 2018 roku wpłaty takiej dokonało w sumie 42%  Rodziców. 

Wyniki ankiety dla Rodziców

%

Oddziały przedszkolne

%

Klasy 1

%

Klasy 2

%

Klasy 3

%

Klasy 4

%

Klasy 5

%

Klasy 6

%

Klasy 7

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
http://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.