W roku szkolnym 2018/2019 Prezydium Rady Rodziców ma następujący skład:

Agnieszka Kozyra – przewodnicząca

Agnieszka Pomorska – Czarnota – zastępca przewodniczącej

Artur Jaszczyk – sekretarz

Norbert Pawelec – członek

Anna Grochowalska – członek

       Edyta Wietrzyńska – członek

 

Kwoty wpłat na Radę Rodziców odpowiednio wynoszą:

1 dziecko – min. 30,00 zł (jednorazowo lub w ratach)

2 dzieci – po 20,00 zł na każde dziecko

3 dzieci – po 15,00 zł na każde dziecko

kolejne dzieci – zwolnione z opłat

Wpłat można dokonywać podczas zebrań w szkole lub przelewem na konto:

73 1240 3259 1111 0000 2989 3096

Ofiarowane pieniądze, mają być przeznaczone na polepszenie funkcjonowania szkoły, być do dyspozycji Rady Rodziców i wydatkowane zgodnie z Planem Finansowym zatwierdzonym przez Władze Rady Rodziców. Z tych środków zatem kupowane są pomoce naukowe, zabawki na świetlicę, przybory toaletowe dla uczniów, nagrody rzeczowe na zakończenie roku szkolnego, przeprowadzane bieżące drobne naprawy. Pieniądze wpłacane na Radę Rodziców bezpośrednio wpływają na polepszenie warunków uczenia się naszych dzieci.

Rodzice wpłacając na nasze konto pieniądze przyczynili się do:

  • zorganizowania imprez na terenie szkoły – Dzień otwarty oddziałów przedszkolnych, Pasowanie uczniów, Festyn warsztatów kulinarnych, Konkursu Kolęd i Pastorałek, itp. – wsparcie wyniosło 3140 zł;
  • zakupu nagród książkowych dla uczniów za prawie 1000 zł;
  • ufundowanie medali i dyplomów za niemalże 500 zł

Wyniki ankiety dla Rodziców

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
http://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl
Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.