VIII Konkurs Kolęd i Pastorałek

Rejestracja

O Konkursie

W związku z małą liczbą zgłoszeń tegoroczny konkurs zostaje odwołany. Serdecznie przepraszamy zgłoszonych artystów.

Tegoroczny Konkurs odbędzie się 17 stycznia 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Radomiu przy ulicy Gajowej 60. W tym roku wprowadzamy duże zmiany w rejestracji uczestników. Będzie ona możliwa tylko za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na witrynie naszej placówki. 

Występ powinien trwać maksymalnie 3 minuty. Najlepiej będzie, aby podkład załączony do formularza zgłoszeniowego miał odpowiednią długość. Prosimy także, aby jego nazwa zawierała nazwisko uczestnika i nazwę kategorii, np. podkład muzyczny Jana Kowalskiego z klasy 3 powinien się nazywać Kowalski_0_3.

W tym roku mamy także tylko dwie kategorie – solistów i zespoły, podzielone na trzy kategorie wiekowe – klasy 0 – 3, klasy 4 – 6 i klasy 7 – 8.

Zmianie ulega także godzina rozpoczęcia. Już o godzinie 9.00 zaczynamy występy, a uczestników zapraszamy od godziny 8.30.

Regulamin

Warunki zgłoszenia:

  1. Uczestnicy prezentują jedną kolędę lub pastorałkę. Maksymalna czas występu 3 minuty.
  2. Uczestnicy mogą wykonywać kolędę lub pastorałkę z własnym akompaniamentem, a’capella lub z podkładem muzycznym.
  3. W konkursie mogą wziąć udział: soliści i zespoły.

Kategorie:

  1. Wychowanie przedszkolne i klasy 1 – 3 (soliści i zespoły)
  2. Klasy 4 – 6 (soliści i zespoły)
  3. Klasy 7 – 8 (soliści i zespoły)

Regulamin:

  • Powołane przez organizatorów jury ocenia prezentacje biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, intonację, dykcję, wykonanie, ogólną prezentację na scenie.
  • Jury wręczy nagrody w każdej z kategorii (I, II, III miejsce oraz wyróżnienie), wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy;
  • Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek oraz napoje dla uczestników i opiekunów.

Jeżeli uczestnik konkursu korzysta z gotowego podkładu należy go przesłać za pomocą elektronicznego formularza służącego do zgłaszania.

Termin zgłoszeń upływa dnia 11 stycznia 2019 r.

Termin konkursu:  17 stycznia 2019 r.

Godzina rozpoczęcia konkursu:  900

Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się o godzinie 830.

Jak w programie Audacity skrócić piosenkę?

Jak w programie Audacity wyeksportować plik mp3?

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.