Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14 października 2017 r. Dzień Edukacji Narodowej

21 listopada 2018 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas 0, 2, 3

22 listopada 2018 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas 5 – 8

22 listopada 2018 r.  Dyżur nauczycieli w godzinach od 1800 do 1900

23 – 31 grudnia 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna

18 stycznia 2019 r. Termin wystawienia ocen półrocznych

23 stycznia 2019 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – 3

24 stycznia 2019 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 8

28 stycznia – 8 lutego 2019 r. Ferie zimowe

6 – 8 marca 2019 r. Rekolekcje wielkopostne

10 kwietnia 2019 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – 3

11 kwietnia 2019 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – 8

11 kwietnia 2019 r. Dyżur nauczycieli w godzinach od 1800 do 1900 

        15 – 17 kwietnia 2019 r. Egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych

18 – 23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna

25 kwietnia 2019 r. Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych

2 maja 2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14 czerwca 2019 r. Termin wystawienia ocen rocznych

17 czerwca 2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

18 czerwca 2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2019 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego, 
26 – 600 Radom, ul. Gajowa 60
tel. +48 48 3665288, fax +48 48 3664191,
http://psp23.radom.pl   mail:
sekretariat@psp23.radom.pl
Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.