21 stycznia 2019 r. uczniowie klas 8 uczestniczyli w konferencji, której celem było przedstawienie możliwości dalszej drogi kształcenia dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Ósmoklasiści zapoznani zostali z mapą radomskich szkół ponadpodstawowych. Usłyszeli, że poznanie siebie jest kluczem do trafnego wyboru szkoły i zawodu, a także, że wybór zawodu to jedna z najważniejszych życiowych decyzji. Uczniowie poznali zasady funkcjonowania klas dualnych, czyli takich, w których nauka odbywa się w szkole a praktyki w radomskich, nowoczesnych firmach, w których młodzież ma szansę otrzymać pracę.

Opiekunowie – Monika Wiktorzak, Aneta Towarek

Wielkość
Kolory
error: Prosimy nie kopiować.